WYSZUKIWANIE

numer oferty


miejscowość lub dzielnica

ulica

cena
od   do 

powierzchnia
od   do 

liczba pokoi
od   do 

oferty specjalne


WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 Oferujemy Państwu usługi w zakresie wyceny nieruchomości, która obejmuje:

  •  wycenę praw rzeczowych;

- prawa własności

- prawa użytkowania wieczystego

  • wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, w tym;

 - nieruchomości rolnych,

 - nieruchomości leśnych,

      - nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 

        - nieruchomości przemysłowych, biurowych ,komercyjnych,     

       inwestycyjnych, magazynowych

  • wycenę nieruchomości lokalowych: mieszkalnych i użytkowych,
  • wycenę ograniczonych praw rzeczowych

- użytkowanie

- służebność

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Wszystkie wykonywane operaty szacunkowe zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej.

Nasz udział w szkoleniach z zakresu wyceny nieruchomości pozwala nam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość świadczonych dla Państwa usług.

Elżbieta Droździk - Kowalska

Rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości:

uprawnienia zawodowe nr: 6424

 


© 2023 Usługi Projektowe i Obrót Nieruchomościami mgr inż. Tadeusz Droździk. Wszystkie prawa zastrzeżone.
asaricrm.com - programy dla agencji nieruchomości